Doktor Apiterapia

Doktor Apiterapia

Filmy, leczenie jadem pszczelim

  • Therapy with bee stings (1:02 min)
    Pszczoła po wbiciu żądła nie może go wyjąć, uniemożliwiają to ząbki-zadziory żądła. Pozostawia więc w ciele ofiary żądło z aparatem żądłowym (część jadowa wraz z węzłem nerwowym sterującym mięśniami aparatu).
    Pozostawiony aparat żądłowy "żyje", występuje ruch szczecinek, żądło zagłebia się nadal wprowadzając jad do rany.  • Terapia jadem pszczelim w stwardnieniu rozsianym (SM), przypadek z Teksasu.
    Allan Swor przyjmuje w ciągu tygodnia do 100 użądleń pszczoły, przeciętnie 30 użądleń w ciągu dnia przez 3 dni w tygodniu.